สินค้า

สินค้า

 

CALTEX FULLY SYN ECO 0W20 3ลิตร

 • รหัสสินค้า : CAL-209-3
 • ราคาปกติ : 800.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 500.00 ฿
 
 

CALTEX DELO 400 NG 4ลิตรแถมลิตร

 • รหัสสินค้า : CAL-208-5
 • ราคาปกติ : 950.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 755.00 ฿
 
 

CALTEX DELO GOLD ULTRA 15W40 6ลิตรแถมลิตร

 • รหัสสินค้า : CAL-239-7
 • ราคาปกติ : 1,400.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 855.00 ฿
 
 

CALTEX DELO GOLD 20W50 6ลิตรแถมลิตร

 • รหัสสินค้า : CAL-235-7
 • ราคาปกติ : 1,200.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 780.00 ฿
 
 

CALTEX DELO SILVER 20W50 18ลิตร

 • รหัสสินค้า : CAL-137-18
 • ราคาปกติ : 2,900.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 1,780.00 ฿
 
 

CALTEX DELO SILVER 20W50 6ลิตรแถมลิตร

 • รหัสสินค้า : CAL-237-7
 • ราคาปกติ : 1,100.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 710.00 ฿
 
 

CALTEX GL-5 80W90 5ลิตร

 • รหัสสินค้า : CAL-222-5
 • ราคาปกติ : 950.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 670.00 ฿
 
 

CALTEX TEXAMATIC ATF DEXRON III 5ลิตร

 • รหัสสินค้า : CAL-214-5
 • ราคาปกติ : 1,150.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 815.00 ฿
 
 

CALTEX TEXAMATIC ATF DEXRON III 1ลิตร

 • รหัสสินค้า : CAL-214-1
 • ราคาปกติ : 250.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 180.00 ฿